پخش زنده و آرشیو رادیو
یکشنبه 16 آذر 1399
2:30

میان برنامه

2:35

شور زندگی(تكرار)

2:45

میان برنامه

2:50

خونه زندگی(تكرار)

رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

3:50

میان برنامه

4:0

فراسو(تكرار)

پرسش و پاسخ درباره بیماری ها
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

4:45

میان برنامه

4:50

یاد یاران(تكرار)

5:5

میان برنامه

5:15

تسبیح صبح

ویژه برنامه اذان صبح
اذان صبح: 05:31 مؤذن: محمدزاده

5:45

درنگ(تكرار)

6:0

سرآغاز

6:10

میان برنامه

6:15

ورزش و زندگی

6:30

به زندگی سلام كن(زنده)

چقدر حساب كتاب زندگیتون دستتونه؟
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

8:0

اخبار سلامت

8:5

گیومه باز گیومه بسته(تكرار)

8:15

پاسخگو(زنده)

پرسش و پاسخ موضوعات كرونایی
با حضور دكتر منصور رضایی(دكترای تغذیه)

9:0

فصل دوم(تكرار)

9:10

مخاطب خاص(تكرار)

رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

9:55

میان برنامه

10:0

رویدادهای سلامت

10:5

مسابقه اف ام 102

رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

10:25

میان برنامه

10:30

خونه زندگی(زنده)

بی انگیزگی دانشجویان در دوران كرونا
اخبار سلامت: 11:00

11:35

میان برنامه

11:40

تا بیكران

ویژه برنامه اذان ظهر
اذان ظهر: 11:55 مؤذن: مؤذن زاده اردبیلی

12:10

یاد یاران

12:25

میان برنامه

12:30

نیم نگاه- گروه سلامت روان(زنده)

چالش‌های ارزشیابی دانشجویان در دوران زیست كرونا
ارتباط تلفنی با دكتر علی خاكی صدیق(معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)

13:10

میان برنامه

13:15

فردای روشن(تكرار)

13:25

میان برنامه

13:30

غذا سلامت زندگی

دانستنی هایی درباره چای بابونه
با حضور خانم دكتر نجمه مظهری(دكترای صنایع غذایی)

14:0

میان برنامه

14:5

دوباره مرور كن

اضطراب دانشجویان در زیست كرونا
با حضور دكتر كمیل زاهدی(روانشناس)

14:50

میان برنامه

15:0

پاسخگو(زنده)

مراقبت های بارداری در اپیدمی كرونا
با حضور خانم دكتر كاشانیان(متخصص زنان و زایمان)

16:0

تازه ها

16:5

مسابقه هرم طلایی

رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

16:30

ناخوشی باد

رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

16:55

میان برنامه

17:5

آرام جان

17:20

میان برنامه

17:30

عصری نو(زنده)

یه خاطره به یادماندنی از دوران دانشجویی تون
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

19:0

اخبار سلامت

19:10

كلینیك چاقی

كلینیك چاقی
با حضور دكتر عابدی یكتا(دكترای پزشكی ورزشی)، خانم دكتر معصومه نظام دوست(روانشناس سلامت) و دكتر محمد فارسانی(دكترای تغذیه)

19:50

ساده مثل سلامت(تكرار)

20:0

ره آورد(زنده)

بررسی دستاوردهای حوزه سلامت
ارتباط تلفنی با مسئولین حوزه سلامت

21:0

میان برنامه

21:10

سیبك و قصه های مادربزرگ

21:25

میان برنامه

21:30

یادداشت های روزانه من(تكرار)

21:40

میان برنامه

21:45

نمایش سلامت

22:0

رویدادهای سلامت

22:5

میان برنامه

22:10

سپهر دانش(زنده)

طرح یك مورد بیماری از اساتید دانشگاه علوم پزشكی اصفهان
ارتباط تلفنی با دكتر علیرضا خسروی(متخصص قلب)

23:55

میان برنامه