پخش زنده و آرشیو رادیو
دوشنبه 7 مهر 1399
16:50

میان برنامه

16:55

راه پیشرفت

17:0

# خبر

17:5

نود و هشتی ها(زنده)

اذان مغرب: 18:10 موذن: دكتر حسین كرمی

18:35

میان برنامه

18:40

نمایش

ویژه ماه محرم

19:4

میان برنامه

19:5

روی خط اقتصاد(زنده)

مجله تحلیلی-خبری بررسی وضعیت اقتصاد ایران و جهان
كارشناسان و تحلیلگران اقتصادی

19:55

میان برنامه

20:0

# خبر

20:5

رهیافت(زنده)

طرح مهمترین مسائل و مشكلات اقتصادی روز و ارائه راهكارهای علمی و عملیاتی
با حضور مسئولین، كارشناسان و تحلیل گران اقتصادی

21:0

# خبر

21:4

میان برنامه

21:5

مدیریت نوین(زنده)

بررسی طرح تاب آوری در برابر طوفان های ماسه و غبار با همكاری فائو
گفت و گو با كارشناسان كشاورزی و اقتصادی

21:45

میان برنامه

شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+

22:5

شب آفتابی(زنده)

مشاوره كسب و كار و كارآفرینی در راستای حمایت از كارآفرین ها و حمایت از كسب و كارهای كوچك
گفت و گو با كارشناسان كسب و كار و كارآفرینان