پخش زنده و آرشیو رادیو
چهارشنبه 1 خرداد 1398
12:29

میان برنامه

12:30

نمایش راه نجات(تكرار)

12:44

میان برنامه

12:45

عیار(تكرار)

اذان ظهر: 13:01، موذن: استاد شیخ محمد عبدالوهاب طنطاوی- بحث پیرامون احكام شرعی
گفت و گو با كارشناس مذهبی

13:29

میان برنامه

13:30

خوشه چین

اركان كشاورزی حفاظتی
كارشناس: روح الله یوسفی(عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات برنج كشور)

13:59

میان برنامه

14:0

اقتصاد مجازی

فاوا و مدیریت بحران- قسمت اول
كارشناس: دكتر حسین نوریخواه(پژوهشگر تجارت الكترونیك و مدرس دانشگاه) و حامد پیشوایزدی(كارشناس هوش مصنوعی)

14:59

میان برنامه

15:0

چالش

طرح تفكیك وزارت صنعت و بازرگانی

15:59

میان برنامه

16:0

فولاد ایرانی

بررسی دستاوردهای اخیر صنعتگران در حوزه فولاد
كارشناس: علیرضا خسرویانی(كارشناس اتوماسیون، برق و ابزار دقیق واحد فولادسازی مجتمع فولاد سبا)

16:29

میان برنامه

16:30

تدبیر(تكرار)

مدیریت كسب و كار در حوزه شركت های تبلیغاتی- قسمت دوم
كارشناس: دكتر حسین اشراقی(كارشناس و مشاور كسب و كار)، محمدعلی جم زاد(كارآفرین حوزه تبلیغات) و مصطفی بلادیان(فعال در بخش تبلیغات)

16:55

راه پیشرفت

17:0

نود و هشتی ها(زنده)

به نظر شما چگونه بهره وری و بهینه سازی مصرف در كشور ما نهادینه خواهد شد؟
كارشناس: بهرام جلوداری(كارشناس بهره وری)

18:29

میان برنامه

18:30

روستای ما

پیگیری پیامك روستاهای استان اردبیل
كارشناس: آرام حلیم(مدیركل امور روستایی اردبیل)

18:59

میان برنامه

19:0

روی خط اقتصاد(زنده)

مجله تحلیلی-خبری بررسی وضعیت اقتصاد ایران و جهان
كارشناسان و تحلیلگران اقتصادی

19:59

میان برنامه

20:0

لحظه های اجابت(زنده)

اذان مغرب: 20:28 موذن: استاد كریم منصوری- ویژه برنامه افطار ماه مبارك رمضان- گران فروشی
گفت و گو با حجت السلام هادی مزینانی(كارشناس مذهبی)

20:59

میان برنامه

21:0

ساعت صنعت

جایگاه صادرات

21:59

میان برنامه

22:0

اقتصاد حوالی فرهنگ(تكرار)

آسیب‌شناسی نظام توزیع كاغذ در كشور

22:59

میان برنامه

23:0

شب آفتابی

كارآفرینی و خود اشتغالی خانواده ها