پخش زنده و آرشیو رادیو
یکشنبه 16 آذر 1399
3:0

نمایش فرهنگ

3:15

كاغذ كاهی

3:30

خنیاگران

موسیقی فكاهی، پیش پرده خوانی

4:0

كلماتی كه بوی تازگی می دهند

بررسی نشست های ادبی؛ كتاب فصوص الحكم
اعوانی(كارشناس)

4:30

تماشاگه راز

شرح غزلیات حافظ شیرازی به روایت مرحوم حسین آهی
كاری از گروه تولید و تامین

5:0

دایره مینا

5:10

ناز و نیاز

اذان صبح: 5:31 موذن: استاد حسن رضائیان
حسین اخوان(كارشناس)

5:50

غزل آواز

6:0

در روشنای صبح

6:15

ضرب و زنگ

6:30

صبح به وقت فرهنگ(زنده)

اطلاع رسانی اخبار فرهنگی روز و پرداختن به مسائل روز
ایرج عباسی و علی جعفری(كارشناسان)

8:0

در اختیار پخش

8:15

وضعیت قرمز

كرونا در كمین است

9:0

هفت كوچه

فرهنگ مردم ایران زمین

11:45

با كاروان حكمت

اذان ظهر: 11:55 موذن: استاد محمدحسین سعیدیان

12:15

در اختیار پخش

12:20

با كاروان شعر و موسیقی

12:30

در قلمرو فرهنك

مجله تاریخی اندیشه ای

13:30

سیم و زر

معرفی كتاب

14:0

خبر

مشروح اخبار ساعت 14

14:30

كتابك

معرفی كتاب های حوزه كودك و نوجوان

15:0

ققنوس

ادبیات داستانی

16:0

با كاروان شهید

16:10

ایران جغرافیای مهربانی

16:15

آیش

16:30

بوطیقا

نقد مطبوعات؛ آیا نقد ادبی نیازمند تحصیل است؟

17:0

هفت اقلیم

اذان مغرب: 17:11 موذن: استاد سید محسن خدام حسینی

18:30

رادیو كتاب

بازخوانی كتاب من عزتم بچه سنگلج

18:55

گفتارش

19:0

خبر

مشروح اخبار

19:30

ایراندخت

گفتگو با خانم افسانه قاضی زاده مولف كتاب"خانه ام همین جاست"

20:0

چاپخانه

تازه های نشر كتاب؛ نظریه های ساختار موسیقی ایران، جنگ شهرها در تهران
كاری از گروه كتاب

20:30

مستند فرهنگ

افراد تاثیر گذار در انقلاب

20:55

گفتارش

21:0

آهنگ خانه

نشر آثار صوتی و آثار مكتوب موسیقی

22:0

نیستان

برگی از موسیقی اصیل ایرانی؛ گفتگو با برگزیدگان جشنواره موسیقی جوان، بررسی آثار و زندگی عارف قزوینی
یوسف عباسی(برگزیده آواز و تنبور)، كیوان ساكت و خانم ها ندا رادمهر و فرنوش تدین(كارشناسان)- كاری از گروه ادب و هنر

23:0

هزاره ادب

23:15

یك شب از هزار و یك شب

23:30

طعم مطالعه

عوامل موفقیت در كنكور