پخش زنده و آرشیو رادیو
دوشنبه 7 مهر 1399
17:0

هفت اقلیم

اذان مغرب: 18:10 موذن: استاد محمدحسین سبزعلی

18:30

رادیو كتاب

پوتین های ساق بلند

18:55

گفتارش

19:0

خبر

مشروح اخبار

19:30

زرجامه

دنیای مد و لباس، طراحی لباس خانمها و آقایان

20:0

خنیاگران

كاتالوگ های موسیقی

20:30

مستند فرهنگ

چهره های تاثیرگذار دفاع مقدس؛ شهید كاظم نجفی رستگار

21:0

در جستجوی معنا(زنده)

بررسی مفهوم تنهایی در دنیای مدرن
با حضور امیرعباس علی زمانی و یاسر هدایتی- كاری از گروه فرهنگ و جامعه

22:0

نیستان

برگی از موسیقی اصیل ایرانی؛ سیستم های آموزشی موسیقی روز دنیا
كیوان ساكت و خانم ها ندا رادمهر و فرنوش تدین(كارشناسان)- كاری از گروه ادب و هنر

23:0

روزنه

23:15

شنیدنی های تاریخ

23:30

طعم مطالعه

عوامل موفقیت در كنكور