پخش زنده و آرشیو رادیو
یکشنبه 4 فروردین 1398
8:0

خبر

مشروح اخبار ساعت 8

8:30

نمایش فرهنگ

نمایش رادیویی- عمو شكلاتی
كاری از اداره كل هنرهای نمایشی رادیو

9:0

ساز نوروز(زنده)

آیین ها، آداب و رسوم و سنت های نوروزی- موضوع امروز: چاق سلامتی
كاری از گروه فرهنگ و جامعه

12:0

بهار دلنشین

12:15

كلماتی كه بوی تازگی می دهند

نشست های فرهنگی، ادبی و هنری- بررسی كتاب"جنبش پدیدارشناسی، درآمد تاریخی" با ترجمه مسعود اولیا
مسعود اولیاء(كارشناس)- كاری از گروه تاریخ و اندیشه

12:45

بدون تاریخ

13:0

اذان ظهر

اذان ظهر:13:11 موذن: مرحوم شیخ محمد حسین ابوزید

13:30

هفتانه نوروزی

13:45

زندگی از نو

14:0

خبر

مشروح اخبار ساعت 14

14:30

عید دیدنی

عیددیدنی و گفتگوی پیمان شیخی با اهالی فرهنگ و هنر- آتش تقی پور
كاری از گروه كتاب

15:15

گل های ایرانی

گلهای رنگارنگ شماره 302
كاری از گروه تولید و تامین برنامه

15:45

در مكتب استاد

16:0

راهبرد

گام اول انقلاب
كاری از گروه تاریخ و اندیشه

16:25

گفتارش

16:30

سیاه سفید

16:45

چاپ اول

17:0

وقتی خیال در می زند

گفتگو با چهره های فرهنگی و هنری- مروری بر برنامه های گذشته
كاری از گروه كتاب

17:30

بهار گردی

سفر به شهرهای مختلف ایران
مازیار شفاعتی و خانم فرنازخندان(كارشناسان)- كاری از گروه تولید و تامین برنامه

18:15

میان برنامه

18:30

برنامه شنوندگان

برنامه ای برای معرفی برنامه های رادیو فرهنگ با حضور و اجرای مخاطبان و ارتباط با عوامل برنامه
كاری از گروه تولید و تامین برنامه

19:0

خبر

مشروح اخبار

19:30

رادیو كتاب

برنامه عصرگاهی رادیو فرهنگ با بخشهای: بامن بخوان، معرفی محله های قدیمی تهران، به من كتاب عیدی بده و گپ و گفت با نویسندگان
اذان مغرب: 19:37 موذن: مرحوم استاد حسین صبحدل

21:0

شنیدنی های تاریخ

21:15

سفرنامه خوانی

21:30

نیستان

برگی از موسیقی اصیل ایرانی- گفتگو و مرور كارنامه هنری موسیقیدانان ایران، گفتگو با علیرضا دریایی نوازنده كمانچه
كیوان ساكت و خانم ها ندا رادمهر و فرنوش تدین(كارشناسان)- كاری از گروه ادب و هنر

22:55

گفتارش

23:0

مسابقه از واژه تا صدا

مسابقه نویسندگی با موضوعات مشخص
جهانشاه آل محمود، باقر خلیلی و خانم زهرا یساقی(كارشناسان)- كاری از گروه تولید و تامین

23:45

میان برنامه