پخش زنده و آرشیو رادیو
جمعه 15 آذر 1398
1:30

ایل بانگ

گذری بر موسیقی نواحی ایران- آواز ایرانی
محمدرضا ممتاز واحد(كارشناس)- كاری از گروه تولید و تامین

2:0

درس مثنوی

شرح مثنوی جلال الدین محمد بلخی مشهور به مولانا
غلامعلی حدادعادل(كارشناس)- كاری از گروه تولید و تامین

3:0

گلهای ایرانی

گذری در شعر و موسیقی ایران
كاری از گروه تولید و تامین

3:30

جهان ترجمه

گفتگو با مترجم- غلامرضا امامی
كاری از گروه تولید و تامین

4:0

كلماتی كه بوی تازگی می دهند

بررسی نشست های ادبی
كاری از گروه تاریخ و اندیشه

4:30

تماشاگه راز

شرح غزلیات حافظ شیرازی به روایت مرحوم حسین آهی
كاری از گروه تولید و تامین

5:0

دایره مینا

5:10

ناز و نیاز

اذان صبح: 05:30 موذن: شیخ محمد عبدالوهاب طنطاوی
حسین اخوان(كارشناس)

5:50

حدیقه سنایی

6:0

در روشنای صبح

6:15

بدون تاریخ

6:30

صبح به وقت فرهنگ(زنده)

اطلاع رسانی اخبار فرهنگی روز و پرداختن به مسائل روز
ایرج عباسی و علی جعفری(كارشناسان)

7:0

خبر

7:10

ادامه صبح به وقت فرهنگ(زنده)

اطلاع رسانی اخبار فرهنگی روز و پرداختن به مسائل روز
ایرج عباسی و علی جعفری(كارشناسان)

7:50

صدا خوبه

7:55

گفتارش

8:0

خبر

مشروح اخبار ساعت 8

8:30

جوانه ها

برنامه ای با موضوعات تئاتر، موسیقی، سینما و هنرهای تجسمی
كاری از گروه ادب و هنر

9:0

هفت كوچه(زنده)

فرهنگ مردم استان های مختلف كشور
با حضور گوینده محترم مركز- كاری از گروه فرهنگ و جامعه

9:55

گفتارش

10:0

مسابقه چارانه

مسابقه ای با حضور چهار شركت كننده
كاری از گروه فرهنگ و جامعه

10:30

جاذبه

برنامه ای با موضوعات روز فرهنگی
كاری از گروه تاریخ و اندیشه

11:25

گفتارش

11:30

گام های گمشده

11:40

میان برنامه

11:45

اذان ظهر

اذان ظهر: 11:55 موذن: مرحوم استاد محمد غفاری

12:15

افسانه های ایرانی

12:30

سی مجموعه

تاریخ به روایت مجموعه داران- خانم آزاده رحیمی ثانی(مجموعه دار سنگ های تاریخی و فسیل)
كاری از گروه تاریخ و اندیشه

13:0

نمایش فرهنگ

نمایش رادیویی؛ حكایت ابوقیر و ابو صیر
كاری از اداره كل هنرهای نمایشی رادیو

13:30

هفتانه

بررسی مهم ترین خبرهای حوزه هنر و ادبیات
علی جعفری، احمد خالصی و خانم فخاریان(كارشناسان)- كاری از گروه ادب و هنر

13:55

صدا خوبه

14:0

خبر

مشروح اخبار ساعت 14

14:30

خشت اول

تعلیم و تربیت فرزندان- بهم ریختگی عاطفی بچه ها
محمد كاظم زاده(كارشناس)- كاری از گروه تاریخ و اندیشه

15:15

فكرانه

میزگرد فلسفی كودكان
كاری از گروه تاریخ و اندیشه

16:0

دیدار در رادیو

پای خاطرات حرفه ای پیشكسوتان رادیویی- محسن شریف زاده
كاری از گروه ادب و هنر

16:30

نت هفتم

بررسی موسیقی فیلم آژانس شیشه ای
محمدی مطلق(كارشناس)- كاری از گروه ادب و هنر

17:0

اذان مغرب

اذان مغرب: 17:11 موذن: استاد حسینعلی شریف

17:30

میان برنامه

17:45

آیین سپاس

بزرگداشت اساتید هنر و ادب- محمدعلی اسلامی ندوشن
كاری از گروه كتاب

18:15

اشراق

18:30

كتابك

بررسی كتاب های كودكان و خبرهای حوزه كتاب كودك
كاری از گروه كتاب

18:55

صدا خوبه

19:0

خبر

مشروح اخبار

19:30

آشتی كنان

آشتی زوجین
كاری از گروه تولید و تامین

20:15

شب های روشن

داستان های عرفانی- معرفی نظامی گنجوی- لیلی و مجنون
محمود شالویی(كارشناس)

20:45

از واژه تا صدا

مسابقه نویسندگی با موضوعات مشخص
كاری از گروه تولید و تامین

21:30

سیم و زر

سیری در جهان كتاب و نویسندگان از دریچه نقد؛"اخلاق مصور" اثر میرزا ابراهیم خان عكاس باشی
كاری از گروه كتاب

22:0

درس مثنوی

شرح غزلیات مولانا، خوانش غزلی از شمس
غلامعلی حداد عادل(كارشناس)- كاری از گروه كتاب

23:0

مجله ادبی فانوس

طرحی نو در هم نفسی با ادبیات ایران و جهان- جستاری بر فیلسوفان رمان نویس/ شاعر، افشا و انشای خود از علی محمد مودب، سنت قصه گویی در ادب فارسی، درسگفتارهای امیرحسین ماحوزی درباره ظرفیت های معنوی مثنوی معنوی برای رمان نویسان
كاری از گروه تاریخ و اندیشه