پخش زنده و آرشیو رادیو
چهارشنبه 13 فروردین 1399
12:0

بر بال سخن(تكرار)


12:30

زمزم احكام(تكرار)


12:50

تا آسمان


13:30

مناجات شعبانیه

پخش زنده مناجات شعبانیه از حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها

13:55

پیام ولایت

14:0

خبر


14:30

مناجات

14:40

راهی به آسمان(تكرار)


15:0

چراغ مطالعه(تكرار)

15:10

میان برنامه

15:15

ایستگاه اعتماد(تكرار)

15:30

دیار سلمان


16:0

داستان دوستان(تكرار)


16:30

بشارت(تكرار)


17:0

پرسمان- خانواده


17:45

یار مهربان


18:55

پیام ولایت(تكرار)

19:0

خبر جهان اسلام

19:15

میان برنامه

19:20

بر آستان بندگی


20:0

زمزم احكام(تكرار)


20:20

مكارم خوبان(تكرار)

20:35

میان برنامه

20:40

باغ تماشا(تكرار)

20:55

كلام ناب

21:0

مسجد(تكرار)


21:25

میان برنامه

21:30

نشان راه(تكرار)


22:0

دیار سلمان(تكرار)


22:30

پرسمان- خانواده(تكرار)


23:15

میان برنامه

23:20

از دین می پرسم(تكرار)

23:30

پارسایان(تكرار)

23:40

زیارت آل یاسین

23:50

میان برنامه

23:55

كلام امام