پخش زنده و آرشیو رادیو
چهارشنبه 30 مرداد 1398
20:20

مكارم خوبان(تكرار)

20:35

مستند رادیویی پنجره(تكرار)

مستند رادیویی با موضوعات: فرهنگی، اجتماعی، تاریخی، سیاسی و ...
شما صدای فضیلت و فطرت را می‌شنوید. رادیو معارف همراه همیشگی شما. روابط عمومی: 2-982532910551+ پیامك: 9830000553+

20:55

كلام ناب

21:0

اخبار معارفی

21:10

گفتگوی 21

21:25

میان برنامه

21:30

لبخند ماه


رادیو معارف همراه همیشگی شما. روابط عمومی: 2-982532910551+ پیامك: 9830000553+

22:30

سلام زندگی(تكرار)

الگوی اسلامی ایرانی خانواده
رادیو معارف همراه همیشگی شما. روابط عمومی: 2-982532910551+ پیامك: 9830000553+

23:55

كلام امام(تكرار)