پخش زنده و آرشیو رادیو
یکشنبه 15 تیر 1399
20:55

كلام ناب

21:0

اخبار معارفی

21:10

گفتگوی 21

21:25

میان برنامه

21:30

بر كرانه نور(تكرار)

تفسیر آیات 1 تا 7 سوره مباركه مطففین
آیت الله جوادی آملی(كارشناس) و علی برخورداری(تهیه كننده)

22:0

پرسمان قرآنی(تكرار)

پاسخگویی به سوالات قرآنی

22:55

میان برنامه

23:0

افلاكیان

الگوهای رفتاری با نگاهی به سیره علما
سیدروح الله شجاعی(تهیه كننده)

23:55

كلام امام(تكرار)