پخش زنده و آرشیو رادیو

در مكتب وحی

جمعه 9 شهریور 1397 ساعت 17:00 به مدت 25 دقیقه

اطلاعات برنامه

در مكتب وحی

تفسیر روان قرآن كریم

حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی

فهرست قطعات

تدبّر در قرآن كریم از جمله آداب معنوی این كتاب الهی است و به معنای تفكر در آیات الهی و نصیحت پذیری از مواعظ قرآن كریم است. قرآن كریم از مردم می خواهد كه نیك بیندیشند و تدبّر كنند و از نگاه سطحی كه جای اندیشه ی ژرف را نمی گیرد گام فراتر نهند. با عنایت به جهانی بودن دعوت پیامبر اسلام (ص) و با توجه به آیه ی 29 سوره ی «ص» كه هدف از نزول قرآن كریم را تدبر ذكر كرده است ضرورت تدبر در قرآن كریم بر همه ی انسان ها چه مسلمان و چه غیر مسلمان فهمیده می شود. برنامه «در مكتب وحی» به شرح و تفسیر روان قرآن كریم با بیان شیوای مفسّر گرامی، حجت الاسلام والمسلمین محسن قرائتی اختصاص دارد و هدفش تدبّر بیشتر شنوندگان در آیات نوارنی این كتاب انسان ساز است. استاد قرائتی در این برنامه از ابتدای قرآن به تفسیر كلام نورانی حق پرداخته اند و در حال حاضر سور مباركه جزء 26 را تفسیر م

عوامل برنامه