پخش زنده و آرشیو رادیو
شنبه 4 اسفند 1397
22:30

فقه اهل بیت

درس خارج فقه؛ بحث ولایت فقیه
آیت الله نوری همدانی(مدرس). تقدیم به طلاب و فضلای گرانقدر و عموم علاقمندان به دروس حوزوی.

23:0

مبانی فقاهت

درس خارج اصول فقه
آیت الله شاهرودی(مدرس). تقدیم به طلاب و فضلای گرانقدر و عموم علاقمندان به دروس حوزوی.

23:30

فقه آل محمد(ص)

مبحث فقه حج
آیت الله مكارم شیرازی(مدرس). تقدیم به طلاب و فضلای گرانقدر و عموم علاقمندان به دروس حوزوی.