پخش زنده و آرشیو رادیو

بیان

چهارشنبه 24 مهر 1398 ساعت 19:40 به مدت 20 دقیقه

اطلاعات برنامه

بیان

تبیین طرح كلی اندیشه اسلامی با محوریت بیانات مقام معظم رهبری

لیست قطعات