پخش زنده و آرشیو رادیو

راز سرنوشت

دوشنبه 29 مهر 1398 ساعت 15:30 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

راز سرنوشت

راز سرنوشت اصحاب معصومان علیهم السلام

لیست قطعات

همواره در طول تاریخ انسان‌هایی بود‌ه‌اند كه رفتار و كنش آنان نسبت به مسیر اسلام و خط امامت و ولایت برای مردمان عصر خود و عصرهای پس از خود درس‌آموز بوده است. برخی از این انسان‌ها از زمانی كه خود و امام زمان خود را شناختند تا آن زمان كه چشم از دنیا فرو بستند، پیوسته در مسیر مستقیم اسلام و پیرو امام و ولی زمان خود بودند، گروهی كمی دیر پا در این مسیر گذاشتند اما از آن زمان كه در باغ ولایت جوانه زده و پرورش یافته‌اند، نیكو رسته و خوش ثمر داده‌اند و دسته‌ای دیگر كه نهال عمرشان در باغ دین و مسیر ولایت روییده و گاه تنومند شده بود، بر اثر دنیازدگی و مقام‌پرستی، رفته‌رفته پژمردند، برگ و بارشان ریخت و چه بسا ریشه‌هایشان نیز خشكید و این سیر ریزش و رویش در عصر ما نیز به حكم تكرار تاریخ و استمرار امتحان الهی ادامه داشته است. برنامه راز سرنوشت سعی دارد با بیان نكات

عوامل برنامه