پخش زنده و آرشیو رادیو

پرسمان- تاریخی

جمعه 25 اسفند 1402 ساعت 16:00 به مدت 45 دقیقه

اطلاعات برنامه

پرسمان- تاریخی

پاسخگویی به سوالات تاریخی

فهرست قطعات

پاسخگویی به پرسش‌های تاریخ اسلام این برنامه با هدف رفع شبهات شنوندگان در حوزه تاریخ اسلام و پاسخگویی به پرسش‌های آنان در این حوزه طراحی شده است. پرسش‌های مخاطبان كه از طریق تماس صوتی، پیامك یا رایانامه به دست عوامل برنامه‌ می‌رسد پس از دسته‌بندی، حذف پرسش‌های تكراری، اولویت‌بندی بر اساس مناسبت‌های تقویمی تاریخ اسلام و ... برای پاسخگویی در اختیار كارشناس برنامه قرار می‌گیرد.