پخش زنده و آرشیو رادیو

در سوگ علم

سه شنبه 7 شهریور 1396 ساعت 12:00 به مدت 89 دقیقه

اطلاعات برنامه

در سوگ علم

اذان ظهر: 13:05- ویژه شهادت امام محمدباقر علیه السلام

گفت و گو با كارشناس مذهبی

فهرست قطعات