پخش زنده و آرشیو رادیو

در غربت مدینه دانش

پنجشنبه 29 تیر 1396 ساعت 06:30 به مدت 85 دقیقه

اطلاعات برنامه

در غربت مدینه دانش

ویژه شهادت امام جعفرصادق(ع)

گفت و گو با كارشناس مذهبی

فهرست قطعات