پخش زنده و آرشیو رادیو

احتجاج خورشید

جمعه 24 شهریور 1396 ساعت 12:00 به مدت 89 دقیقه

اطلاعات برنامه

احتجاج خورشید

ویژه روز مباهله- اذان ظهر: 12:59

كارشناس: حجت الاسلام محمد پویامنفرد(كارشناس مذهبی)

فهرست قطعات

تهیه كننده: محسن رنگینی