پخش زنده و آرشیو رادیو

در انتظار باران

پنجشنبه 8 شهریور 1397 ساعت 21:00 به مدت 59 دقیقه

اطلاعات برنامه

در انتظار باران

اقتصاد زمان ظهور

كارشناسان: سید كاظم ابطهی(استاد حوزه و دانشگاه) و دكتر رضایی(استاد حوزه و دانشگاه)

فهرست قطعات