پخش زنده و آرشیو رادیو

سخنرانی(تكرار)

پنجشنبه 17 آبان 1397 ساعت 06:05 به مدت 54 دقیقه

اطلاعات برنامه

سخنرانی(تكرار)

زندگی امام رضا (ع) و حوادث آن، ویژگی بندگان خوب خدا

كارشناس: حجت السلام رفیعی(كارشناس مذهبی)

لیست قطعات