پخش زنده و آرشیو رادیو

بازار مجازی

پنجشنبه 31 خرداد 1397 ساعت 14:05 به مدت 50 دقیقه

اطلاعات برنامه

بازار مجازی

كسب و كارهای خدماتی در فضای مجازی

كارشناس: دكتر حسین اخلاق پور(متخصص هوش مصنوعی و كسب و كار مجازی) و خانم الهه سلطانی(مدرس حقوق فضای مجازی)

فهرست قطعات

تهیه كننده : حمیده رضا سلطانی