پخش زنده و آرشیو رادیو

اینجا ایران است(زنده)

دوشنبه 22 بهمن 1397 ساعت 09:00 به مدت 179 دقیقه

اطلاعات برنامه

اینجا ایران است(زنده)

ویژه برنامه روز 22 بهمن و راهپیمایی 22 بهمن

فهرست قطعات

تهیه كننده: حمیدرضا كجوری و مهدی شیار گوینده: زهرا تقی ملا و تیمور كوشكی نویسندگان: مهدی شیار و آمنه نیك صفات