پخش زنده و آرشیو رادیو

بازار مجازی

سه شنبه 5 تیر 1397 ساعت 14:05 به مدت 50 دقیقه

اطلاعات برنامه

بازار مجازی

بانكداری دیجیتال

كارشناسان: مهرداد حداد(كارشناس بانكداری دیجیتال) و خانم الهه سلطانی(مدرس حقوق فضای مجازی)

فهرست قطعات

تهیه كننده : حمیده رضا سلطانی