پخش زنده و آرشیو رادیو

دریای بی نشان

شنبه 20 بهمن 1397 ساعت 11:00 به مدت 59 دقیقه

اطلاعات برنامه

دریای بی نشان

ویژه برنامه شهادت حضرت فاطمه(س)

كارشناس: حجت الاسلام امین كثیری بیدهندی(كارشناس مذهبی)، حجت الاسلام محمدرضا دهدست(كارشناس مذهبی)، خانم دكتر فخر روحانی(استاد حوزه و دانشگاه) و حجت الاسلام حجت كیفی بجستانی(كارشناس مذهبی)

فهرست قطعات

تهیه كننده: شهرام جهانبازی