پخش زنده و آرشیو رادیو

ارمغان طبیعت

پنجشنبه 6 تیر 1398 ساعت 13:30 به مدت 29 دقیقه

اطلاعات برنامه

ارمغان طبیعت

تولید گوشت مرغ در ایران و جهان

گفت و گو با حسن رهنما(كارشناس ارشد مدیریت دامپروری)

لیست قطعات

تهیه كننده و نویسنده: مهدی شیار كارشناس مجری: ناصر نوروزی هماهنگی: الیاس اسلامی