پخش زنده و آرشیو رادیو

راه خلیل(زنده)

دوشنبه 21 مرداد 1398 ساعت 09:00 به مدت 119 دقیقه

اطلاعات برنامه

راه خلیل(زنده)

تا به حال در راه رسیدن به اهداف اقتصادی تون چقدر سختی كشیدید و هزینه دادید؟ نتیجه این سختی ها چی بوده؟ آموزه های روز عید قربان- درسهایی از زندگی ابراهیم خلیل الله- راههای درست رسیدن به اهداف اقتصادی ارزشمند با قربانی كردن برخی وابستگی ها، علایق و عادات رفتاری

فهرست قطعات

تهیه كننده: فرزانه صادقیان