پخش زنده و آرشیو رادیو

روضه معاش

سه شنبه 7 آبان 1398 ساعت 10:00 به مدت 175 دقیقه

اطلاعات برنامه

روضه معاش

اذان: 11:48، موذن: استاد محمدجواد پناهی- ویژه برنامه به مناسبت شهادت امام رضا(ع)

گفت و گو با كارشناس مذهبی

فهرست قطعات