پخش زنده و آرشیو رادیو

روایت عاشقی

سه شنبه 17 دی 1398 ساعت 12:05 به مدت 115 دقیقه

اطلاعات برنامه

روایت عاشقی

اذان ظهر: 12:10، موذن: استاد محمدحسین سعیدیان- پخش اطلاعیه ها و انعكاس مجالس مردمی- پخش صحبتهای سردار سلیمانی- پخش پیامهای تسلیت سران كشور

فهرست قطعات

تهیه كننده: اسماعیل علی پناه