پخش زنده و آرشیو رادیو

روایت عاشقی

یکشنبه 15 دی 1398 ساعت 12:05 به مدت 175 دقیقه

اطلاعات برنامه

روایت عاشقی

اذان ظهر: 12:09، موذن: استاد مرحوم رحیم موذن زاده اردبیلی- پخش اطلاعیه ها و انعكاس مجالس مردمی- پخش صحبتهای سردار سلیمانی- پخش پیامهای تسلیت سران كشور

فهرست قطعات

تهیه كننده: اسماعیل علی پناه