پخش زنده و آرشیو رادیو

راه ابریشم

سه شنبه 29 بهمن 1398 ساعت 12:30 به مدت 25 دقیقه

اطلاعات برنامه

راه ابریشم

مقصد صادراتی محصولات دانش بنیان

كارشناس: اكبر گداری(رئیس میز صنایع دانش بنیان)

فهرست قطعات

همچنین موقعیت استراتژیك و جغرافیا در جهت سرعت بخشیدن به صادرات كالاهای داخل و استفاده از ظرفیت های بین المللی در راستای شناسایی بهتر كشور و بر اساس بندهای 10 ،13 و 15 اقتصاد مقاومتی در قالب گفتگو محور و مستند گزارشی تهیه كننده: لیلا امیدیگانه گوینده: زهرا تقی ملا هماهنگی: بهارك عرفان هاشمی آیتم ساز: لیلا روزبهانی

عوامل برنامه