پخش زنده و آرشیو رادیو

نمایش(تكرار)

سه شنبه 27 اسفند 1398 ساعت 12:25 به مدت 25 دقیقه

اطلاعات برنامه

نمایش(تكرار)

صادرات به كشور های اروپایی و چالش ها

فهرست قطعات

همچنین موقعیت استراتژیك و جغرافیا در جهت سرعت بخشیدن به صادرات كالاهای داخل و استفاده از ظرفیت های بین المللی در راستای شناسایی بهتر كشور و بر اساس بندهای 10 ،13 و 15 اقتصاد مقاومتی در قالب گفتگو محور و مستند گزارشی تهیه كننده: لیلا امیدیگانه گوینده: زهرا تقی ملا هماهنگی: بهارك عرفان هاشمی آیتم ساز: لیلا روزبهانی

عوامل برنامه