پخش زنده و آرشیو رادیو

اقتصاد تعطیل نیست

جمعه 5 اردیبهشت 1399 ساعت 17:05 به مدت 115 دقیقه

اطلاعات برنامه

اقتصاد تعطیل نیست

یك پایان خوب بهتر از ...؟

گفت و گو با كارشناس اقتصادی

فهرست قطعات

تهیه كننده : حمیده رضا سلطانی گوینده: آرزو جعفرپور گزارشگر: مهدخت نعمت زاده هماهنگی: الیاس اسلامی ارتباطات: سامان حافظی نویسنده: آمنه نیك صفات و فاطمه سرلك بازیگر: معصومه عزیز محمدی آیتم ساز: مجید اجاق لو