پخش زنده و آرشیو رادیو

خوشه چین

شنبه 31 خرداد 1399 ساعت 13:30 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

خوشه چین

وضعیت ایران در بیابان زایی

كارشناس: غلامرضا اباذری(معاون دفتر سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری)

فهرست قطعات

تهیه كننده و نویسنده: مهدی شیار كارشناس مجری: ناصر نوروزی هماهنگی: الیاس اسلامی