پخش زنده و آرشیو رادیو

خوشه چین

چهارشنبه 28 خرداد 1399 ساعت 13:30 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

خوشه چین

تولید گل محمدی در استان یزد

كارشناس: مهدی خدایی(كارشناس مسئول گیاهان دارویی سازمان جهاد كشاورزی استان یزد)

فهرست قطعات

تهیه كننده و نویسنده: مهدی شیار كارشناس مجری: ناصر نوروزی هماهنگی: الیاس اسلامی