پخش زنده و آرشیو رادیو

خوشه چین

چهارشنبه 18 تیر 1399 ساعت 13:30 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

خوشه چین

تامین آب بخش كشاورزی استان مركزی

محمدفرزاد كهندانی(سرپرست مدیریت آب و خاك سازمان جهاد كشاورزی استان مركزی)

فهرست قطعات

تهیه كننده و نویسنده: مهدی شیار كارشناس مجری: ناصر نوروزی هماهنگی: الیاس اسلامی