پخش زنده و آرشیو رادیو

خوشه چین

شنبه 21 تیر 1399 ساعت 13:30 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

خوشه چین

فهرست قطعات

تهیه كننده و نویسنده: مهدی شیار كارشناس مجری: ناصر نوروزی هماهنگی: الیاس اسلامی