پخش زنده و آرشیو رادیو

خوشه چین

شنبه 14 تیر 1399 ساعت 13:30 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

خوشه چین

مزایای تولید كلزا در استان سیستان و بلوچستان، اهمیت افزایش تولید كلزا در كشور، مزایای تنوع كشت در زمین های كشاورزی

عباس اشكانی(مدیر زراعت سازمان جهاد كشاورزی استان سیستان و بلوچستان)

فهرست قطعات

تهیه كننده و نویسنده: مهدی شیار كارشناس مجری: ناصر نوروزی هماهنگی: الیاس اسلامی