پخش زنده و آرشیو رادیو

اقتصاد تعطیل نیست

پنجشنبه 30 مرداد 1399 ساعت 19:35 به مدت 80 دقیقه

اطلاعات برنامه

اقتصاد تعطیل نیست

اذان مغرب: 20:06 موذن: استاد حسین صبحدل- برنامه ای با رویكرد طنز برای اصلاح رفتارهای اقتصادی و نقش مردم در اقتصاد ملی

گفت و گو با كارشناسان اقتصادی

فهرست قطعات

تهیه كننده : حمیده رضا سلطانی گوینده: آرزو جعفرپور گزارشگر: مهدخت نعمت زاده هماهنگی: الیاس اسلامی ارتباطات: سامان حافظی نویسنده: آمنه نیك صفات و فاطمه سرلك بازیگر: معصومه عزیز محمدی آیتم ساز: مجید اجاق لو