پخش زنده و آرشیو رادیو

رادیو اكتیو(زنده)

چهارشنبه 5 آذر 1399 ساعت 06:05 به مدت 230 دقیقه

اطلاعات برنامه

رادیو اكتیو(زنده)

اطلاع رسانی در خصوص محدودیت های كرونایی برای كسب و كار

فهرست قطعات

تهیه كننده: مهدی شیار گوینده: ژاله اكبری و مهدی پر