پخش زنده و آرشیو رادیو

خانواده اقتصادی

پنجشنبه 16 بهمن 1399 ساعت 10:10 به مدت 24 دقیقه

اطلاعات برنامه

خانواده اقتصادی

اهمیت اتكاء اقتصادی فرزندان و كاهش تدریجی وابستگی مالی فرزندان به خانواده

كارشناس: رضا بافتی(كارشناس سبك زندگی)

فهرست قطعات

تهیه كننده: مطهره مهرابی گوینده: حمیده رستگار دوست هماهنگی: فرزاد محمدی راد نویسنده: طهره مهرابی و فاطمه بی تقصیر بازیگر: علیرضا تابان و معصومه عزیز محمدی آیتم ساز: مطهره مهرابی و آتی جان افشان