پخش زنده و آرشیو رادیو

خانواده اقتصادی

پنجشنبه 23 بهمن 1399 ساعت 10:10 به مدت 24 دقیقه

اطلاعات برنامه

خانواده اقتصادی

آموزش صحیح مدیریت اقتصادی خانواده و سبك صحیح زندگی

گفت و گو با كارشناسان اقتصاد خانواده

فهرست قطعات

تهیه كننده: مطهره مهرابی گوینده: حمیده رستگار دوست هماهنگی: فرزاد محمدی راد نویسنده: طهره مهرابی و فاطمه بی تقصیر بازیگر: علیرضا تابان و معصومه عزیز محمدی آیتم ساز: مطهره مهرابی و آتی جان افشان