پخش زنده و آرشیو رادیو

خانواده اقتصادی

پنجشنبه 14 اسفند 1399 ساعت 10:10 به مدت 25 دقیقه

اطلاعات برنامه

خانواده اقتصادی

حمایت مالی خانواده ها در ازدواج جوانان

كارشناس: مه یاس رخشانی(كارشناس اقتصاد و خانواده)

فهرست قطعات

تهیه كننده: مطهره مهرابی گوینده: حمیده رستگار دوست هماهنگی: فرزاد محمدی راد نویسنده: طهره مهرابی و فاطمه بی تقصیر بازیگر: علیرضا تابان و معصومه عزیز محمدی آیتم ساز: مطهره مهرابی و آتی جان افشان