پخش زنده و آرشیو رادیو

در خلوت حضور

چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400 ساعت 04:00 به مدت 70 دقیقه

اطلاعات برنامه

در خلوت حضور

اذان صبح: 04:25 موذن: استاد جواد رفیعی

فهرست قطعات