پخش زنده و آرشیو رادیو

در انتظار باران

جمعه 14 خرداد 1400 ساعت 20:15 به مدت 40 دقیقه

اطلاعات برنامه

در انتظار باران

اذان مغرب: 20:38 موذن: استاد حسین صبحدل

فهرست قطعات