پخش زنده و آرشیو رادیو

جشن تولید

چهارشنبه 18 اسفند 1400 ساعت 19:05 به مدت 115 دقیقه

اطلاعات برنامه

جشن تولید

ویژه برنامه شبكه رادیویی اقتصاد

فهرست قطعات

تهیه كننده: حمیده رضا سلطانی