پخش زنده و آرشیو رادیو

روز سرنوشت

جمعه 12 فروردین 1401 ساعت 09:00 به مدت 120 دقیقه

اطلاعات برنامه

روز سرنوشت

ویژه برنامه روز جمهوری اسلامی ایران

فهرست قطعات

تهیه كننده : نازنین كتابچی