پخش زنده و آرشیو رادیو

چالش

چهارشنبه 24 فروردین 1401 ساعت 12:05 به مدت 45 دقیقه

اطلاعات برنامه

چالش

این برنامه یك برنامه مناظره ای با ساختار میز گرد است كه به تضارب آرا و نظرهای متفاوت و بعضا متضاد میان نهادها، سازمانها و بخش های مختلف

فهرست قطعات

برنامه ای گفتگو محور كه بر اساس موضوعات مهم چالشی روز جامعه با حضور كارشناسان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با دیدگاه های متفاوت برای رفع ابهامات مخاطبان و بالا بردن سطح آگاهی مخاطبان در قالب تضارب افكار و اندیشه های متفاوت نسبت به مسائل اقتصادی روز جامعه و همچنین مطالبات رهبری و مردم در خصوص پاسخگوئی مسئولان تهیه و پخش خواهد شد تهیه كننده: بهزاد محمود زاده كارشناس مجری: امیر حسین راسخ گزارشگر: فاطمه ربانی