پخش زنده و آرشیو رادیو

چراغ خانه

چهارشنبه 31 فروردین 1401 ساعت 17:05 به مدت 15 دقیقه

اطلاعات برنامه

چراغ خانه

معرفی مشاغل خانگی و نحوه ی استفاده از سرمایه های مادی و توانمندیهای فردی

فهرست قطعات

تهیه كننده و نویسنده: مطهره مهرابی راوی: مریم عابدی هماهنگی: آتنا سادات محمدپناه گزارشگر: لیلا علاقمند مشاور رسانه ای: سیداحسان حسینی