پخش زنده و آرشیو رادیو

روز بیداری

جمعه 9 اردیبهشت 1401 ساعت 09:05 به مدت 145 دقیقه

اطلاعات برنامه

روز بیداری

ویژه برنامه روز جهانی قدس

فهرست قطعات

تهیه كننده: حمیدرضا كجوری گوینده: ناصر خیرخواه نویسنده: آسیه همتی گزارشگر: مهدخت نعمت زاده