پخش زنده و آرشیو رادیو

تئوری ذهن

دوشنبه 27 تیر 1401 ساعت 00:00 به مدت 55 دقیقه

اطلاعات برنامه

تئوری ذهن

فهرست قطعات

تهیه كننده: لیلا امید یگانه كارشناس مجری: نازلی خرامان