پخش زنده و آرشیو رادیو

زنجیره

چهارشنبه 2 شهریور 1401 ساعت 09:50 به مدت 45 دقیقه

اطلاعات برنامه

زنجیره

بیان مسائل و موضوعات اصناف در اقتصاد كشور در چارچوب زنجیره تامین، كاهش هزینه‌های تامین و قیمت تمام شده محصول و اصلاح نظام توزیع هم زمان با افزایش اشتغال و بهره وری در زنجیره تامین

فهرست قطعات

تهیه كننده: مریم فطرتی كارشناس مجری: فرشاد پرویزیان هماهنگی: طیبه فروتنی گزارشگر: مهدخت نعمت زاده