پخش زنده و آرشیو رادیو

زنجیره

چهارشنبه 6 مهر 1401 ساعت 10:50 به مدت 45 دقیقه

اطلاعات برنامه

زنجیره

شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+

فهرست قطعات

تهیه كننده: مریم فطرتی كارشناس مجری: فرشاد پرویزیان هماهنگی: طیبه فروتنی گزارشگر: مهدخت نعمت زاده