پخش زنده و آرشیو رادیو

روی خط بازار

دوشنبه 25 مهر 1401 ساعت 19:05 به مدت 45 دقیقه

اطلاعات برنامه

روی خط بازار

مجله خبری-تحلیلی در مورد وضعیت بازار

فهرست قطعات

تبیین و تحلیل رویدادهای خبری مهم اقتصادی در گفتگو با كارشناسان اقتصادی برای بالا بردن سطح آگاهی های اقتصادی مخاطبان رادیو اقتصاد تهیه كننده: الهام مصطفوی كارشناس مجری: ناصر خیرخواه محقق: محمد علی احمدنیا هماهنگی: نرگس سادات تقوی اقدم