پخش زنده و آرشیو رادیو

با اندیشه ورزان

پنجشنبه 10 آذر 1401 ساعت 14:05 به مدت 50 دقیقه

اطلاعات برنامه

با اندیشه ورزان

بهره گیری از پژوهش های كیفی جامعه اندیشكده ها در موضوعات روز جامعه با رویكرد موضع اتاق فكر و جامعه پژوهشی كشور از رویدادهای جامعه

فهرست قطعات

تهیه كننده و آیتم ساز: لیلا روزبهانی گوینده: ناصر خیرخواه