پخش زنده و آرشیو رادیو

باركد

پنجشنبه 5 بهمن 1402 ساعت 16:00 به مدت 50 دقیقه

اطلاعات برنامه

باركد

بررسی جنبه های مختلف اقتصاد دیجیتال و جایگاه آن در اقتصاد كشور

فهرست قطعات

تهیه كننده : فرزانه صادقیان كارشناس مجری : آرش سروری