پخش زنده و آرشیو رادیو

سرآغاز

پنجشنبه 19 بهمن 1402 ساعت 10:00 به مدت 120 دقیقه

اطلاعات برنامه

سرآغاز

ویژه برنامه روز مبعث رسول اكرم(ص)

فهرست قطعات

تهیه كننده : فرزانه صادقیان گوینده : ناصر خیرخواه و ژاله اكبری